Tasarım Çalışmaları

  • Yüksek Yapı ve Konut Türü Yapıların Tasarımı
  • Otel ve Alışveriş Merkezi Türü Yapılar
  • Ağır Endüstri Yapılarının Tasarımı
  • Boru Hatlarının Tasarımı
  • Betonarme ve Çelik Yapıların Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
  • Tarihi Yapıların incelenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
  • Teknik Şartname Hazırlanması
  • Malzeme Metrajı, Keşif ve Maliyet Çalışması
  • İhale Dokümanlarının Hazırlanması