Fizibilite Çalışmaları

  • Tasarım Dökümanları Hazırlanma
  • Mevcut Yapıların Deprem Güvenliği İncelemesi
  • Sismik Değerlendirme ve Risk Analizi